Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Quốc Hội (1946 - 1969) ebook PDF EPUB AWZ3 PRC MOBI

 

Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Quốc Hội (1946 - 1969) ebook PDF EPUB AWZ3 PRC MOBI
Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Quốc Hội (1946 - 1969) ebook PDF EPUB AWZ3 PRC MOBI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download
Định dạng AWZ3                      Download

Định dạng MOBI                      Download
Định dạng PDF                        Download
Thông Tin Chi Tiết
Công ty phát hành NXB Chính Trị Quốc Gia
Ngày xuất bản 2011-11-01 00:00:00
Kích thước 14.5x20.5
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 287
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia
Mô Tả Sản Phẩm
Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Quốc Hội (1946 - 1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có những đóng góp to lớn trong việc sáng lập và xây dựng Nhà nước Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trong suốt 24 năm ở cương vị nguyên thủ quốc gia, Người đã dành nhiều tâm huyết vào việc xây dựng và củng cố bộ máy Nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng.  Cuốn sach sẽ giúp bạn hiểu rõ về tư tưởng, sự nghiệp, những đóng góp to lớn của Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và phát triển của Quốc hội – cơ quan đại diện cho ý chí và quyền lực của nhân dân, do nhân dân bầu ra trong thời gian từ năm 1946 đến năm 1969.

Cuốn sách tập trung mô tả, đi sâu trình bày nhận thức của Hồ Chí Minh về Quốc hội, hệ thống quan điểm của Người về việc xây dựng Quốc hội trong tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ năm 1946 đến năm 1969, từ đó luận giải, làm rõ vai trò của Hồ Chí Minh trong quá trình sáng lập, hoạt động của Quốc hội theo tư tưởng quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; phân tích vai trò của Hồ Chí Minh với Quốc hội trong việc thực hiện nhiệm vụ lập hiến, lập pháp, đặc biệt là quá trình xây dựng Hiến pháp, luật cơ bản nhất của Nhà nước ta, qua hai bản Hiến pháp năm 1946 và 1959 cùng các đạo luật và sắc lệnh; làm rõ sự phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh về việc thực hiện quyền lực của nhân dân trong tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; trình bày khái quát những hoạt động chính của ba nhiệm kỳ Quốc hội khóa I, II, III. Đồng thời, cuốn sách cũng khẳng định vai trò, những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hoạt động đối nội, đối ngoại của đất nước thời kỳ này.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo dùng trong việc giảng dạy môn học lịch sử Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, đồng thời cũng giúp những người quan tâm nghiên cứu về Quốc hội có thêm tài liệu để tham khảo và tìm hiểu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Những Tù Nhân Của Địa Lý ebook PDF EPUB AWZ3 PRC MOBI

Mind Map English Vocabulary -Từ Vựng Tiếng Anh Qua Sơ Đồ Tư Duy - Giải Pháp Học Từ Vựng Hiệu Quả ebook PDF EPUB AWZ3 PRC MOBI

OSHO - Yêu - Being In Love ebook PDF EPUB AWZ3 PRC MOBI