Lý Thường Kiệt Lịch Sử Ngoại Giao Và Tông Giáo Triều Lý ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

Lý Thường Kiệt Lịch Sử Ngoại Giao Và Tông Giáo Triều Lý ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

Lý Thường Kiệt Lịch Sử Ngoại Giao Và Tông Giáo Triều Lý ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI
Lý Thường Kiệt Lịch Sử Ngoại Giao Và Tông Giáo Triều Lý ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI
2. DOWNLOAD
Định dạng EPUB                      Download
Định dạng AWZ3                      Download

Định dạng MOBI                      Download
Định dạng PDF                        Download

Thông tin chi tiết
Công ty phát hành Công ty TNHH Văn Hóa Khai Tâm
Ngày xuất bản 08-2018
Kích thước
15.5 x 23 cm

Loại bìa Bìa mềm
Số trang 364
SKU 1834886048356
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Lý Thường Kiệt Lịch Sử Ngoại Giao Và Tông Giáo Triều Lý

Từ đời Tần, mỗi lúc có một họ thống nhất Trung Hoa, họ ấy liền nghĩ đến việc chiếm các nước nhỏ xung quanh. Tần có Nhâm Hiêu, Triệu Đà; Hán có Lộ Bác Đức đều đã đạt mục đích là diệt họ đang cầm quyền ở đất Việt.

Sau, trong khoảng độc lập hoàn toàn trở lại ở nước ta, những cuộc xâm lăng bắt đầu từ đời Tống, dưới triều Tống Thái Tông, tướng Tống tưởng lấy nước ta dễ, đã khinh cử, nên thất bại hoàn toàn bởi tay Lê Hoàn.

Lần thứ hai, dưới triều Tống Thần Tông, thế vua Tống và Tể tướng Vương An Thạch rất to, nên sự xuất quân được dự bị một cách cẩn thận và đầy đủ: quân hơn mười vạn, sửa soạn một năm, tướng tá tinh nhuệ, kế hoạch định rõ từng chi tiết. 

Đáng lẽ nước ta lúc ấy bị đổi thành châu quận của Tống. May! đương thời, có một vĩ nhân cầm quyền, có đủ óc chính trị, biết kết thúc nhân tâm, có cao tài lợi dụng thời cơ, có kinh nghiệm điều binh, khiển tướng. 

Bậc ấy là Lý Thường Kiệt.

-------------------------

Mong ai nấy nhận thấy một cách rõ ràng, cụ thể, sự nguy hiểm của một cuộc ngoại xâm, nhận thấy sự lo việc nước không phải chỉ ở đầu lưỡi, mà cần hết cả lòng hy sinh, trí sáng suốt để xếp đặt, tính toán.

Đọc xong đoạn sử này, độc giả sẽ thấy, cách đây ngót nghìn năm, cha ông ta đã đủ tài năng, nghị lực để gây dựng, tổ chức và gìn giữ khoảnh đất gốc cỗi của tổ quốc ta ngày nay; độc giả sẽ nhận thấy huyết quản của chiến sĩ bây giờ vẫn chan hòa máu nóng của tổ tiên, máu nóng mà không lẽ có người không mang một giọt. Dẫu trong nhất thời, có kẻ lỡ lầm làm hại nước, hoặc con dân một nước có ý tưởng dị đồng, trước nạn bại vong, giọt máu ấy cũng đủ gây nên chí quật cường, lòng tương ái.

Vẫn biết sống về tương lai; nhưng dĩ vãng là gương nên ngắm lại.

Vẫn biết tương lai là thế giới đại đồng; nhưng trước lúc ấy, nước mình phải là một nước thật.

Vẫn biết chớ vin vào phân tranh đời trước mà gây oán thù đời sau, nhưng biết rõ sự tranh đấu đời xưa, sẽ làm cho các nước càng kính nể nhau thêm, và mới hiểu vì sao mà phải cộng tác ngang hàng.

- Hoàng Xuân Hãn

MỤC LỤC

TỰA

DẪN TÀI LIỆU

PHÀM LỆ

BẢNG VIẾT TẮT CÁC TÊN TÀI LIỆU

BẢNG ĐỐI CHIẾU CÁC ĐỜI VUA LÝ TỐNG

BẢNG ĐỐI CHIẾU LỊCH ĐÔNG TÂY

PHẦN THỨ NHẤT: BẠI CHIÊM – PHÁ TỐNG

Chương I – GỐC TÍCH

1. Gốc tích

2. Vào cấm đình

3. Kinh phỏng Thanh Nghệ

Chương II – ĐÁNH CHIÊM THÀNH

1. Duyên cớ

2. Sửa soạn

3. Xuất quân. Trận Nhật Lệ

4. Trận Tu Mao

5. Bắt Vua Chiêm

6. Khải Hoàn. Tha vua Chiêm

7. Kết quả

Chương III – CẦM QUYỀN BÍNH

1. Văn võ phân tranh

2. Liên kết nhân tâm

Chương IV – CHÍNH SÁCH BẮC CƯƠNG TRIỀU LÝ

1. Cương vực Đại Việt

2. Dân vùng biên giới

3. Họ Nùng và châu Quảng Nguyên

4. Phủ dụ

5. Chinh phạt

Chương V – BANG GIAO LÝ TỐNG

1. Giao thông

2. Giao dịch

3. Tu cống

4. Biên sự buổi đầu

5. Can thiệp trực tiếp

6. Việc động Tư Lẫm

7. Việc châu Tây Bình. Thân Thiệu Thái

8. Việc động Lôi Hỏa. Nùng Tông Đán

9. Kết luận

Chương VI – VƯƠNG AN THẠCH VỚI ĐẠI VIỆT

1. Chính sách tân pháp

2. Phòng thủ nam thùy

3. Chính sách kiềm chế

4. Chính sách hòa hoãn. Tiêu Chú

5. Chính sách khiêu khích Thẩm Khỉ

6. Chính sách do dự

7. Tình hình nghiêm trọng. An Thạch trở lại

Chương VII – LÝ THƯỜNG KIỆT TẤN CÔNG TỐNG

1. Dự bị tấn công

2. Binh tướng

3. Khởi công. Trận Khâm, Liêm

4. Tiến vào nội địa

5. Phản động của Vương An Thạch

6. Vây Ung Châu

7. Diệt viện binh. Trận Côn Lôn quan

8. Phá Ung Châu

9. Lui quân và đề phòng

10. Ảnh hưởng

PHẦN THỨ HAI: KHÁNG TỐNG – ĐÒI ĐẤT

Chương VIII – TỐNG SỬA SOẠN PHỤC THÙ

1. Tướng tá

2. Bộ binh

3. Thủy binh

4. Lương thực

5. Chuyên chở

6. Y dược

Chương IX – KẾ HOẠCH ĐÁNH ĐẠI VIỆT

1. Mục đích

2. Liên minh và ngoại viện

3. Phòng thủ

4. Trinh sát và phản trinh sát

5. An ủi nạn nhân

6. Chiêu dụ khê động

7. Dùng lục quân

8. Dùng thủy quân

9. Chỉ thị đại cương

10. Dư luận

11. Ý kiến Triều Bổ Chi

A. Đánh chắc được, vì những lẽ sau:

B. Có thể không thành công, vì những lẽ sau:

12. Ý kiến Trương Phương Bình

Chương X – XÂM LĂNG ĐẠI VIỆT

1. Thế thủ ta

2. Tống xuất quân

3. Dọn đường. Dẹp khê động

4. Chuyển quân. Trận Vĩnh An

5. Tướng Tống bất hòa

6. Quân ốm, lương thiếu

7. Phòng hông. Trận Quảng Nguyên

8. Trận biên thùy: Quyết Lý, Môn, Tô Mậu

Chương XI – HÒA VÀ HÒA BÌNH

1. Tránh phục binh: trận Đâu Đỉnh

2. Tiền phong qua sông: trận Như Nguyệt

3. Tống tấn công thất bại: trận Nam Định

4. Lý tấn công thất bại: trận Kháo Túc

5. Thủy chiến: trận Đông Kênh

6. Tống lui quân

7. Giảng hòa

8. Kết cục

Chương XII – KHÔI PHỤC ĐẤT MẤT

1. Tống tổ chức nhượng địa

2. Khôi phục Quang Lang

3. Đòi Quảng Nguyên: Đào Tông Nguyên

4. Tống trả nhượng địa

5. Dư luận

6. Bang giao thân thiện (1079-1082)

7. Đòi Vật Ác, Vật Dương. Lại Đào Tông Nguyên

8. Phái đoàn Lê Văn Thịnh

9. Lý cố nài. Tống quyết từ

PHẦN THỨ BA: VÌ DÂN – VÌ ĐẠO

CHƯƠNG XIII – COI ĐẤT MIỀN NAM

1. Tu bổ nội trị

2. Thôi chức tể tướng

3. Trị trấn Thanh Hóa

4. Trở về triều

5. Dẹp loạn Lý Giác

6. Đuổi quân Chiêm

7. Huân dự cuối cùng

8. Dư luận

Chương XIV – ĐẠO PHẬT ĐỜI LÝ

1. Tín ngưỡng ở Giao Châu

2. Ðạo Phật tới Việt

3. Ðạo Phật bành-trướng

4. Chế độ tăng và chùa

5. Tăng và chính trị

6. Ðạo Phật và phong hóa

7. Ðạo Phật và văn hóa

Chương XV – LÝ THƯỜNG KIỆT VỚI ĐẠO PHẬT

1. Sư Ðạo Dung. Chùa Hương Nghiêm

2. Núi An Hoạch. Chùa Báo Ân

3. Núi Ngưỡng Sơn. Chùa Linh Xứng

CÁC BẢN PHỤ LỤC

BẢNG CHỈ TÊN ĐẤT

BẢNG CHỈ TÊN NGƯỜI VÀ CÁC TÊN KHÁC

COMMENTS

Vui Lòng Like Page facebook bên dưới mới Download Ebook, không like page không thể download
Trong Trường hợp vẫn không thể download sách do bị bản quyền xóa link bạn vui lòng Liên hệ Hỗ Trợ Viên góc phải lấy link nhé

 

Ngoài ra các bạn cũng có thể mua sách giảm giá 80% của tiki tại đây: link

Tên

khóa học,65,Lắp đặt trọn gói camera tận nhà giá rẻ tại Gò Công,1,nhà đất,4,sách,4813,THPT Vĩnh Bình,1,Tin Tức,3,truyen,120,
ltr
item
VinhBinhVn - Chia ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI, khóa học hoàn toàn miễn phí: Lý Thường Kiệt Lịch Sử Ngoại Giao Và Tông Giáo Triều Lý ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI
Lý Thường Kiệt Lịch Sử Ngoại Giao Và Tông Giáo Triều Lý ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI
Lý Thường Kiệt Lịch Sử Ngoại Giao Và Tông Giáo Triều Lý ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI
https://1.bp.blogspot.com/-hCxrlFf5ks4/X4BdF0QbaYI/AAAAAAABFFU/3EOoOQV5c_w3s_-SqPgthsYecq6C6OoyACLcBGAsYHQ/w320-h320/L%25C3%25BD%2BTh%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng%2BKi%25E1%25BB%2587t%2BL%25E1%25BB%258Bch%2BS%25E1%25BB%25AD%2BNgo%25E1%25BA%25A1i%2BGiao%2BV%25C3%25A0%2BT%25C3%25B4ng%2BGi%25C3%25A1o%2BTri%25E1%25BB%2581u%2BL%25C3%25BD%2Bebook%2BPDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-hCxrlFf5ks4/X4BdF0QbaYI/AAAAAAABFFU/3EOoOQV5c_w3s_-SqPgthsYecq6C6OoyACLcBGAsYHQ/s72-w320-c-h320/L%25C3%25BD%2BTh%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng%2BKi%25E1%25BB%2587t%2BL%25E1%25BB%258Bch%2BS%25E1%25BB%25AD%2BNgo%25E1%25BA%25A1i%2BGiao%2BV%25C3%25A0%2BT%25C3%25B4ng%2BGi%25C3%25A1o%2BTri%25E1%25BB%2581u%2BL%25C3%25BD%2Bebook%2BPDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI.jpg
VinhBinhVn - Chia ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI, khóa học hoàn toàn miễn phí
https://www.xn--vnhbnh-zva89b.vn/2020/10/ly-thuong-kiet-lich-su-ngoai-giao-va.html
https://www.xn--vnhbnh-zva89b.vn/
https://www.xn--vnhbnh-zva89b.vn/
https://www.xn--vnhbnh-zva89b.vn/2020/10/ly-thuong-kiet-lich-su-ngoai-giao-va.html
true
2388005055661602717
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow Đây là nội dung quý hiếm để tránh google quét chết link Vui lòng đăng nhập Facebook hoặt Tweet để like và share để hiện link Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy