KHÓA HỌC LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC: NAP 8+ ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

KHÓA HỌC LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC: NAP 8+ ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI
KHÓA HỌC LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC: NAP 8+ ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI
2. DOWNLOAD
Định dạng EPUB                      Download
Định dạng AWZ3                      Download

Định dạng MOBI                      Download
Định dạng PDF                        Download

Thông tin chi tiết KHÓA HỌC LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC: NAP 8+ ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

Ngày xuất bản 07-2019
Kích thước
Khổ A4 ( 20cm x 30 cm); in 2 màu

Loại bìa Bìa mềm
Số trang 428
SKU 5147326341761
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức

MÔ TẢ SẢN PHẨM KHÓA HỌC LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC: NAP 8+ ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

KHÓA HỌC LUYỆN THI THPT QUỐC GIA


MÔN HÓA HỌC: NAP 8+
Đây là khóa học online (sách + hệ thống bài giảng). Khi mua cuốn sách này các bạn sẽ nhận được hệ thống bài giảng kèm theo sách trên NguyenAnhPhong.Vn

Hệ thống bài giảng được xây dựng và giảng dạy 100% bởi thầy Nguyễn Anh PhongMỤC LỤCCHỦ ĐỀ 1: ESTE – LIPIT

A. BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

1. Khái niệm, gọi tên, công thức tổng quát và tính chất vật lý---------------------------------------------- 1

2. Tính chất hóa học, ứng dụng và điều chế --------------------------------------------------------------------- 5

3. Chất béo----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

4. Đồng phân este-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

5. Tổng ôn luyện lý thuyết--------------------------------------------------------------------------------------------- 18

B. BÀI GIẢNG TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP

Mở đầu 01: Tư duy dồn chất cơ bản trong giải toán hữu cơ------------------------------------------------- 22

Mở đầu 02: Mẹo nhẩm số mol (kỹ thuật vênh) ----------------------------------------------------------------- 27

Mở đầu 03: Tư duy xếp hình trong giải toán hữu cơ---------------------------------------------------------- 30

Dạng 01: Bài toán hiệu suất phản ứng este hóa----------------------------------------------------------------- 38

Dạng 02: Tư duy dồn trong giải bài toán este đa chức-------------------------------------------------------- 44

Dạng 03: Bài toán về chất béo---------------------------------------------------------------------------------------- 51

Dạng 04: Bài toán thủy phân este mạch hở----------------------------------------------------------------------- 57

Dạng 05: Este chứa vòng benzen------------------------------------------------------------------------------------ 63

Dạng 06: Dồn chất có quy luật--------------------------------------------------------------------------------------- 67

Dạng 07: Tư duy dồn chất cho hỗn hợp este và hợp chất chứa C, H, O--------------------------------- 73

CHỦ ĐỀ 2: CACBOHIDRAT

A. BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

1. Khái niệm; phân loại cacbohidrat, glucozơ và fructozơ--------------------------------------------------- 79

2. Saccarozơ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83

3. Tinh bột và xenlulozơ----------------------------------------------------------------------------------------------- 87

4. Lý thuyết tổng hợp cacbohidrat---------------------------------------------------------------------------------- 91

B. BÀI GIẢNG TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP

Dạng 01: Đốt cháy cacbohidrat và các hợp chất có dạng Cm(H2O)n--------------------------------------- 99

Dạng 02: Bài toán tráng bạc (AgNO3/NH3) ---------------------------------------------------------------------- 100

Dạng 03: Bài toán tinh bột, xenlulozơ------------------------------------------------------------------------------ 105

C. BÀI KIỂM TRA

Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 2 – Số 1------------------------------------------------------------------------------- 109

CHỦ ĐỀ 3: AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT – PROTEIN 

A. AMIN

I. BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

1. Khái niệm, phân loại, danh pháp và đồng phân------------------------------------------------------------- 113

2. Tính chất vật lý------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113

3. Tính chất hóa học---------------------------------------------------------------------------------------------------- 113

II. BÀI GIẢNG TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP

Dạng 01: Dồn chất đốt cháy hỗn hợp amin---------------------------------------------------------------------- 117

Dạng 02: Dồn chất đốt cháy hỗn hợp amin và các hợp chất hữu cơ khác------------------------------ 120

Dạng 03: Bài toán về tính bazơ của amin------------------------------------------------------------------------- 124

Dạng 04: Công thức trừ phân tử (NAP) xử lý bài toán muối của amin---------------------------------- 127

B. AMINOAXIT

I. BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

1. Khái niệm, trạng thái tồn tại, danh pháp, đồng phân------------------------------------------------------ 131

2. Tính chất vật lý------------------------------------------------------------------------------------------------------- 131

3. Tính chất hóa học---------------------------------------------------------------------------------------------------- 131

4. Ứng dụng--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 131

II. BÀI GIẢNG TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP

Dạng 01: Bài toán về tính lưỡng tính của aminoaxit----------------------------------------------------------- 137

Dạng 02: Bài toán dồn chất cho hỗn hợp chứa aminoaxit---------------------------------------------------- 145

C. PEPTIT – PROTEIN

I. BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

1. Các khái niệm về peptit--------------------------------------------------------------------------------------------- 148

2. Phân loại peptit------------------------------------------------------------------------------------------------------- 148

3. Tên gọi peptit---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 148

4. Đồng phân peptit----------------------------------------------------------------------------------------------------- 148

5. Tính chất vật lý và hóa học peptit------------------------------------------------------------------------------- 148

6. Sơ lược về protein---------------------------------------------------------------------------------------------------- 148

II. BÀI GIẢNG TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP

Dạng 01: Tư duy dồn chất kết hợp công thức NAP.332 trong bài toán đốt cháy peptit------------- 152

Dạng 02: Bài toán thủy phân peptit-------------------------------------------------------------------------------- 159

D. BÀI KIỂM TRA

Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 3 – Số 1------------------------------------------------------------------------------- 164

Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 3 – Số 2------------------------------------------------------------------------------- 168

Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 3 – Số 3------------------------------------------------------------------------------- 171

CHỦ ĐỀ 4: POLIME

A. BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

I. ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME

1. Khái niệm, phân loại và gọi tên-------------------------------------------------------------------------------- 176

2. Các loại mạch (cấu trúc) ------------------------------------------------------------------------------------------- 176

3. Tính chất vật lý------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

4. Điều chế và ứng dụng----------------------------------------------------------------------------------------------- 176

II. VẬT LIỆU POLIME

1. Chất dẻo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

2. Tơ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

3. Cao su------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

C. BÀI KIỂM TRA

Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 4 – Số 1------------------------------------------------------------------------------- 182

CHỦ ĐỀ 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

A. BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

1. Tính chất vật lý------------------------------------------------------------------------------------------------------- 185

2. Tính chất hóa học, hợp kim, dãy điện hóa của kim loại---------------------------------------------------- 187

3. Ăn mòn kim loại và chống ăn mòn kim loại------------------------------------------------------------------- 195

4. Điện phân và điều chế kim loại----------------------------------------------------------------------------------- 202

B. BÀI GIẢNG TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP

Mở đầu 01: Nhập môn tư duy NAP về quy luật bất biến của kim loại----------------------------------- 208

Mở đầu 02: Nhập môn tư duy NAP về vận dụng linh hoạt các định luật bảo toàn------------------ 213

Mở đầu 03: Nhập môn tư duy NAP về kỹ thuật phân chia nhiệm vụ H+------------------------------- 219

Dạng 01: Bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl hoặc H2SO4 loãng---------------------------------- 226

Dạng 02: Bài toán kim loại tác dụng dung dịch H2SO4 đặc, nóng------------------------------------------ 229

Dạng 03: Bài toán kim loại tác dụng dung dịch HNO3-------------------------------------------------------- 232

Dạng 04: Bài toán kim loại tác dụng dung dịch chứa H+ và NO3------------------------------------------- 241

Dạng 05: Bài toán kim loại tác dụng dung dịch muối---------------------------------------------------------- 247

Dạng 06: Bài toán hỗn hợp kim loại và oxit tác dụng với dung dịch HNO3, H2SO4 (đặc, nóng) -- 253

Dạng 07: Khử oxit kim loại bằng (CO; C; H2) ------------------------------------------------------------------- 257

Dạng 08: Bài toán kim loại và hợp chất có S tác dụng với dung dịch HNO3, H2SO4 (đặc, nóng) - 262

Dạng 09: Bài toán điện phân----------------------------------------------------------------------------------------- 268

C. BÀI KIỂM TRA

Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 5 – Số 1------------------------------------------------------------------------------- 274

Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 5 – Số 2------------------------------------------------------------------------------- 278

CHỦ ĐỀ 6: KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ –NHÔM

A. BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

I. KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT

1. Vị trí cấu tạo của kim loại kiềm----------------------------------------------------------------------------------- 282

2. Tính chất vật lý------------------------------------------------------------------------------------------------------- 282

3. Tính chất hóa học---------------------------------------------------------------------------------------------------- 282

4. Điều chế kim loại kiềm và ứng dụng---------------------------------------------------------------------------- 282

5. Hợp chất của kim loại kiềm---------------------------------------------------------------------------------------- 282

II. KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT

1. Ví trị và cấu tạo------------------------------------------------------------------------------------------------------- 285

2. Tính chất vật lý------------------------------------------------------------------------------------------------------- 285

3. Tính chất hóa học---------------------------------------------------------------------------------------------------- 285

4. Điều chế và ứng dụng----------------------------------------------------------------------------------------------- 285

5. Hợp chất của kim loại kiềm thổ---------------------------------------------------------------------------------- 285

III. NHÔM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM

1. Vị trí và cấu tạo------------------------------------------------------------------------------------------------------- 291

2. Tính chất vật lý------------------------------------------------------------------------------------------------------- 291

3. Tính chất hóa học---------------------------------------------------------------------------------------------------- 291

4. Điều chế và ứng dụng----------------------------------------------------------------------------------------------- 291

5. Một số hợp chất quan trọng của nhôm------------------------------------------------------------------------- 291

B. BÀI GIẢNG TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP

Mở đầu: Nhập môn tư duy NAP về điền số điện tích--------------------------------------------------------- 295

Dạng 01: Tư duy điền số điện tích giải bài toán sục CO2 vào dung dịch kiềm-------------------------- 300

Dạng 02: Điền số điện tích giải bài toán liên quan đến lượng kết tủa Al(OH)3------------------------- 304

Dạng 03: Điền số điện tích giải bài toán liên quan đến hỗn hợp kết tủa Al(OH)3 và BaSO4--------- 309

Dạng 04: Bài toán đổ H+ vào dung dịch HCO3- và CO32- hoặc ngược lại--------------------------------- 312

Dạng 05: Điền số điện tích trong bài toán Al tác dụng HNO3----------------------------------------------- 317

Dạng 06: Tư duy đi tắt đón đầu xử lý bài toán hỗn hợp Al; Na; K; Ca; Ba------------------------------ 321

Dạng 07: Tư duy giải toán đồ thị cơ bản-------------------------------------------------------------------------- 325

Dạng 08: Tư duy giải bài toán nhiệt nhôm------------------------------------------------------------------------ 338

C. BÀI KIỂM TRA

Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 6 – Số 1------------------------------------------------------------------------------- 344

Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 6 – Số 2------------------------------------------------------------------------------- 347

CHỦ ĐỀ 7: SẮT – CROM

A. BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

I. SẮT ĐƠN CHẤT

1. Vị trí cấu tạo----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 351

2. Tính chất vật lý------------------------------------------------------------------------------------------------------- 351

3. Tính chất hóa học---------------------------------------------------------------------------------------------------- 351

II. CÁC HỢP CHẤT VÀ HỢP KIM CỦA SẮT

1. Hợp chất Fe2+---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 354

2. Hợp chất Fe3+---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 354

3. Gang và thép---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 354

III. CROM

1. Vị trí và cấu tạo------------------------------------------------------------------------------------------------------- 362

2. Tính chất vật lý------------------------------------------------------------------------------------------------------- 362

3. Tính chất hóa học---------------------------------------------------------------------------------------------------- 362

4. Điều chế và ứng dụng----------------------------------------------------------------------------------------------- 362

IV. HỢP CHẤT CỦA CROM

1. Hợp chất Cr2+---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 365

2. Hợp chất Cr3+---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 365

3. Hợp chất Cr6+---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 365

B. BÀI GIẢNG TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP

Dạng 01: Bài toán hỗn hợp kim loại chứa Fe tác dụng axit HCl, H2SO4 loãng-------------------------- 371

Dạng 02: Bài toán hỗn hợp chứa Cu – Fe – FexOy - Fe(OH)n tác dụng axit HCl, H2SO4 loãng------ 373

Dạng 03: Bài toán liên quan tới Fe2+ tác dụng với Ag+--------------------------------------------------------- 379

Dạng 04: Bài toán liên quan tới khử oxit sắt FexOy------------------------------------------------------------- 383

Dạng 05: Bài toán liên quan tới hỗn hợp Fe; FeO; Fe2O3 và Fe3O4 tác dụng HNO3-------------------- 389

Dạng 06: Bài toán liên quan tới hỗn hợp chứa Fe; Cu tác dụng H+ trong NO3-------------------------- 394

C. BÀI KIỂM TRA

Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 7 – Số 1------------------------------------------------------------------------------- 400

Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 7 – Số 2------------------------------------------------------------------------------- 403

CHỦ ĐỀ 8:PHÂN BIỆT, HÓA HỌC VỚI XÃ HỘI,

MÔI TRƯỜNG

A. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ------------------------------------------------------------------------ 406

B. HÓA HỌC VỚI KINH TẾ - XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG ----------------------------------------------- 414

COMMENTS

Vui Lòng Like Page facebook bên dưới mới Download Ebook, không like page không thể download
Trong Trường hợp vẫn không thể download sách do bị bản quyền xóa link bạn vui lòng Liên hệ Hỗ Trợ Viên góc phải lấy link nhé

 

Ngoài ra các bạn cũng có thể mua sách giảm giá 80% của tiki tại đây: link

Tên

khóa học,65,Lắp đặt trọn gói camera tận nhà giá rẻ tại Gò Công,1,nhà đất,4,sách,4223,THPT Vĩnh Bình,1,Tin Tức,3,truyen,120,
ltr
item
VinhBinhVn - Chia ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI, khóa học hoàn toàn miễn phí: KHÓA HỌC LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC: NAP 8+ ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI
KHÓA HỌC LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC: NAP 8+ ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI
KHÓA HỌC LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC: NAP 8+ ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI
https://1.bp.blogspot.com/-6pY2ccDp4Ec/XsOzC3ef-5I/AAAAAAAA4Us/45KgPfBn97EdTjtAQleCUPhCnJgMGbkZwCLcBGAsYHQ/s320/KH%25C3%2593A%2BH%25E1%25BB%258CC%2BLUY%25E1%25BB%2586N%2BTHI%2BTHPT%2BQU%25E1%25BB%2590C%2BGIA%2BM%25C3%2594N%2BH%25C3%2593A%2BH%25E1%25BB%258CC%2BNAP%2B8%252B%2Bebook%2BPDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI.png
https://1.bp.blogspot.com/-6pY2ccDp4Ec/XsOzC3ef-5I/AAAAAAAA4Us/45KgPfBn97EdTjtAQleCUPhCnJgMGbkZwCLcBGAsYHQ/s72-c/KH%25C3%2593A%2BH%25E1%25BB%258CC%2BLUY%25E1%25BB%2586N%2BTHI%2BTHPT%2BQU%25E1%25BB%2590C%2BGIA%2BM%25C3%2594N%2BH%25C3%2593A%2BH%25E1%25BB%258CC%2BNAP%2B8%252B%2Bebook%2BPDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI.png
VinhBinhVn - Chia ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI, khóa học hoàn toàn miễn phí
https://www.xn--vnhbnh-zva89b.vn/2020/05/khoa-hoc-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon.html
https://www.xn--vnhbnh-zva89b.vn/
https://www.xn--vnhbnh-zva89b.vn/
https://www.xn--vnhbnh-zva89b.vn/2020/05/khoa-hoc-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon.html
true
2388005055661602717
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow Đây là nội dung quý hiếm để tránh google quét chết link Vui lòng đăng nhập Facebook hoặt Tweet để like và share để hiện link Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy